För seriösa alternativa behandlingar i Malmö

Naturläkespecialisten hjälper din kropp till ett friskt liv med alternativa behandlingar i huvudsak i Malmö men hela Skåne är vårt arbetsfält

Det är allmänt känt att med en grundläggande god hälsa kan vi människor hantera livets med- och motgångar på ett bättre vis. Därför är det viktigt att lyssna på och låta kroppen balansera sina obalanser genom naturliga läkemetoder. Det är av största vikt att dessa metoder individanpassas genom noggrann och seriös helhetsinriktad diagnostik.

Tillsammans med dig som patient samtalar vi ingående om vad som karaktäriserar dina symptom och ditt sjukdomstillstånd för att få en ordentlig helhetsbild av ditt liv och hälsobekymmer. Behandlingen som Naturläkespecialisten erbjuder är alltid holistisk, det vill säga den tar alltid hänsyn till hela dig och inte enbart dina symptom.

Ett metodiskt tillvägagångssätt är grunden för att kunna arbeta effektivt med att uppnå ett hälsosamt tillstånd på naturlig väg. Genom vår hjälp kommer du att ta det första steget för att få din kropp att påbörja sin självläkning.

Medlemskap

Naturläkespecialisten är medlem i SHR (Homeopraktiker i Sverige) och
Kooperation Europäisher Heilpraktikerverbänder e.V. (Tyskland)

Naturläkespecialisten använder homeopatiska läkemedel från DCG, HEEL, Sanum-Kehlbeck, Herba Plus och JIBA.

Växter för alternativa behandlingar hos [company] i Malmö
Örter för alternativa behandlingar hos [company] i Malmö

Sjukdomstillstånd

Vi behandlar bland annat följande tillstånd med alternativa behandlingar i Malmö

 • Allergier och immunreaktiva störningar
 • Eksem och andra hudproblem
 • Mag-, tarm-, gall- och leverproblem
 • Menssmärtor
 • Urinvägsproblem
 • Migrän och huvudvärkstillstånd
 • Muskel-, led- och ryggbesvär
 • Reumatism
 • Fibromyalgi-tillstånd
 • Spänningsartade tillstånd och utmattningssyndrom
 • ADHD, rastlöshet och irritation
 • Sömnproblem
 • Kronisk snuva

Diagnosmetoder

De diagnosmetoder vi använder i våra alternativa behandlingar i Malmö är bland annat följande

 • Irisanalys – genom att granska ögats irishinnas mönster, färgskiftningar och utseende i övrigt kan man se vilka fysiska och psykiska tillstånd patienten lider av samt vilket eller vilka organ som är drabbade.
 • Pulsdiagnostik
 • Tungdiagnostik – tungans utseende avspeglar kroppens inre väl, inom kinesisk medicin är den central när man gör en hälsoanalys. Tungans färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor och prickar granskas.
 • Palpationsteknik
 • Qi meridianmätning
 • Specifika funktionstester

Behandlingsmetoder

Våra behandlingsmetoder är bland annat följande

 • Homeopatika – homeopatiska medel är inte vanebildande eller undertrycker sjukdomssymptom. De ger inga biverkningar eller skador på inre organ. De förorenar inte vid tillverkning, användning eller då oanvända mediciner kastas. De masstillverkas inte och kan kombineras riskfritt med annan medicin och behandling.
 • Naturläkemedel
 • Neural-reflexzonstimulering
 • Akupunktur
 • Frigörande fysioterapi
 • Kroppens egna regulationssystem
 • Auriculoterapi/medicin
 • BTL-laserbehandling

Ring till mottagningen i Oxie kyrkby: 040-12 66 48 / 0708- 40 65 61